Zajęcia pozalekcyjne w PSSP w Ochodzach - rok szkolny 2013/2014

- zajęcia wyrównawcze i kompensacyjne kl. I - p. Monika Kotula - środa, piątek - godz.12.35-13.20

- zajęcia wyrównawcze i kompensacyjne kl. II - p. Bożena Konieczna - piątek - godz. 11.30-13.20

- zajęcia wyrównawcze i kompensacyjne kl.III - p. Barbara Kopczak - czwartek - godz. 13.25-14.10, piątek - godz. 11.30-12.15

- zajęcia wyrównawcze z matematyki kl. VI - p. Małgorzata Chodnicka - środa - 14.20-15.05

- zajęcia wyrównawcze z j. polskiego kl. IV, V - p. Paulina Szczepańska - czwartek -13.25-14.10, wtorek - 14.20-15.05

- zajęcia wyrónawcze z j. polskiego kl. VI - p. Małgorzata Potyrała - piątek - 7.45-8.30

- Odyseja Umysłu kl. I-III - p. Monika Kotula, p. Małgorzata Potyrała, środa - godz. 14.20-15.05

- koło przyrodnicze kl. IV-VI - p. Kamila Figura, piątek - 13.25-14.10

- koło j. angielskiego kl. IV-VI - p. Agata Suchocka, wtorek - godz.13.25-14.10, środa - godz.13.25-14.10

- koło j. niemieckiego kl. VI - p. Daniela Walecko, czwartek - godz.13.25-14.10

 
Tłumacz
Programy

Zegar